SOLAS 74 SÖZLEŞMESİNDEKİ TADİLLER


1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin ve Sözleşmenin 1978 Tarihli Protokolünün Teknik Eklerine Dair İlişik Değişiklikler

 

27.05.2024 tarihli 32558 sayılı Resmi Gazete ile 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin ve Sözleşmenin 1978 Tarihli Protokolünün Teknik Eklerine Dair İlişik Değişiklikler’in onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5inci maddesi, 6402 sayılı Kanunun 2nci maddesi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci ve 3üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. Bu tadillerle SOLAS sözleşmesinde tadile gidilmiştir.

 

SOLAS Sözleşmesinin amacı, ticari gemilerin inşası, teçhizatı ve işletilmesi ile ilgili minimum emniyet standartlarının belirlenmesi ve denizdeki gemilerde insanların ve malların güvenliğinin sağlanmasıdır. Her bir bayrak devleti, kendi bayrağı altındaki gemilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlamakla sorumludur. Bu sorumluğun yerine getirildiğinin göstergesi olarak gemilere şekli ve şartları Sözleşmede belirtilen sertifikalar verilmektedir. Sözleşme içerisindeki “kontrol” hükümleri, gemilerin gittikleri limanlarda “Liman Devleti” otoritesi tarafından denetlenmesine izin vermektedir. Böylece, eğer gemi veya teçhizatı Sözleşme hükümlerine uyumlu değilse liman devletinin, eksiklerin ciddiyetine göre geminin denize açılmasına engel olabilmesine ve düzeltici tedbirlerin uygulanmasının sağlamasını hüküm altına alır.

 

Değişiklikler

SOLAS Sözleşmesinde yapılan değişikliler ile idare adına hareket eden kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin Kılavuzlar kabul edilmiş olup hükümetlerin en kısa sürede ilgili Kılavuzları uygulamaya başlamasına, önceden yetkilendirilmiş olan kuruluşların standartlarını, Ek 1’de yer alan İdare Adına Hareket Eden Yetkilendirilmiş Kuruluşlara İlişkin Asgari Standartlar’a göre incelenmesinin sağlanması belirtilmiş ve gerektiğinde geliştirmek maksadıyla bu Kılavuzların ve Asgari Standartların Deniz Emniyet Komitesi ve Deniz Çevresini Koruma Komite’since incelenmesi ve geliştirilmesi  hüküm altına almıştır.

Sözleşmeye dahil edilen Kılavuzlarla birlikte yetkilendirilecek kuruluşlarda asgari özellikler belirtilmiş ve bu kuruluşların denetimi için ilave gemi denetimleri, haberleşme prosedürleri içeren bir sistem kurulması öngörülmüştür.

Ayrıca, Gemilerin Emniyetli İletişimi ve Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Yönetim Kodu ile kaptana ve yönetime uyulması gereken kurallar getirilmiş olup gemilerin emniyetli yönetilmesi, işletilmesi ve kirliliğin önlenmesi için uluslararası bir standart sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Sonuç


Sözleşmede, gemilerden kaynaklanan deniz kazaları ve deniz kirliliğinin önlenmesi için hazırlanmış olan sözleşmelerin hükümlerine uyulmasının önemi vurgulanarak, yapılan değişiklerle birlikte idarelerin bu hususları denetimde gerekli önlemleri almasının sağlanması amaçlanmış ve bu hususta denetimi gerçekleştirmek için mekanizmalar ve asgari standartlar geliştirilmesi öngörülerek Sözleşme ile korunması istenen amaca ulaşılması için yeknesak denetimin sağlanması hedeflenmiş ve bu doğrultuda değişiklikler yapılmıştır.

 

Kaynakça:

1-     27.05.2024 tarihli ve 32558 sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240527M1-1.pdf


2-     Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (SOLAS 74)


Hukuk bültenimize kaydolmak veya yayınlarımızla ve çalışma komularımızla ilgili  bilgi almak için ekibimizle iletişime geçebilir info@dn-partners.com' a e-posta atarak bizlere ulaşabilirsiniz.