Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/47)

04.01.2024 tarihi itibariyle 32419 sayılı Resmî Gazete’de, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca ( Bakanlık) , Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği’nde (“Tebliğ No: 2021/26”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ No: 2023/47yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikleri ihtiva eden Tebliğ kapsamında, Tebliğ No: 2021/26 hükümlerinin bir kısmında değişiklik yapılmış ve ilave düzenlemeler sevk edilmiştir.

01.01.2021 yılında yürürlüğe giren Tebliğ No: 2021/26 ile balıkçı gemilerine Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) takılmasını zorunlu kılmış olup, BAGİS’in çalıştırılması, kullanılması, balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülükleri vb. konuları düzenlemektedir. Tebliğ No: 2023/47 ile Tebliğ No: 2021/26’ un aşağıdaki maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

1.       5. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(4) BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik ve iletişim/haberleşme ücretlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

·       Bu çerçevede getirilen değişiklik ile söz konusu ücret ve masrafların kim tarafından ve hangi ölçüde karşılanacağı hususlarına ilişkin yükümlülük balıkçı gemilerinden alınarak Bakanlığın takdirine bırakılmıştır. Bu kapsamda balıkçı gemileri yetkililerinin yükü azaltılmıştır.

2.       6. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(6) BAGİS cihazı arızalarına müdahale, cihaz sökme ve takma işlemleri Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş firmalarca yapılır. Bu firmalar Genel Müdürlükçe ilan edilir.”

·       Bu çerçevede Genel Müdürlük’e BAGİS cihazlarının denetimi konusunda koordinasyon yükümlülüğü verilmiş ve ilan süreci ile piyasada şeffaflık sağlanmaya çalışılmıştır.

3.       8. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS yazılımı aracılığıyla kendi gemisine ait BAGİS cihazının çalışıp çalışmadığını düzenli kontrol etmek zorundadır. Cihazın arızalı olması durumunda arıza kaydı oluşturur. BAGİS cihazı arızalanan balıkçı gemisi, arıza kaydı oluşturulduktan sonra BAGİS cihazının arızası giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamaz.”

·         Söz konusu değişiklikle, arızanın giderilmesi ve arızanın giderilmesine ilişkin gecikmelere yönelik mevcut olan 10 günlük süre hakkında düzenleme kaldırılmıştır. Bunun yerine, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından BAGİS cihazının çalışıp çalışmadığını denetleme yükümlülüğü ve arıza giderilene kadar avcılık yapılamayacağına yönelik düzenlemeler muhafaza edilmekle birlikte, gemi yetkilisinin gözetim yükümlülüğünün BAGİS yazılı aracılığıyla yürütüleceği öngörülmektedir. Söz konusu değişiklik çerçevesinde, balıkçı gemisi yetkililerinin arızanın giderilmesine yönelik herhangi bir süre şartına tabi kılınmadan işlem yapılacağı önem arz etmektedir.

 

Tebliğ No: 2023/47 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı (04.01.2024) tarihinde yürürlüğe girecektir ve tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecektir.


Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye erişmek istemeniz halinde DNPartners’a info@dn-partners.com’a e-posta atarak veya +90 212 951 03 94 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.