Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği 

12.03.2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği” (Yönetmelik) ile 12.12.1977 tarihli “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” ilga edilmiştir.

Yönetmeliğin amacı, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki denizlerde ve bu denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm teknelerin; denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları ile diğer kuralları ve tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için verecekleri ve gösterecekleri her türlü işareti belirlemektir.

Yükümlülükler ve Mevzuata Aykırı Davranış

Yönetmeliğin “Kurallar ve yükümlülük” başlıklı 5’nci maddesinde Yönetmelik kapsamında bulunan tüm teknelerin, bu Yönetmelik ile COLREG 72 Sözleşmesinde (Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme) yer alan kurallara uymakla yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik ve COLREG 72 Sözleşmesinin güncel metninin, geminin esas belgelerinden sayılacağı ve her Türk gemisinde bulundurulacağı belirtilmiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen tekne ilgililerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınacağı ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacağı “Tedbirler ve mevzuata aykırı davranış” başlıklı 6’ncı maddede ele alınmıştır.

Yönetmelik yayım tarihi olan 12.03.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

Sonuç

İlgili Yönetmelik ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları kapsamında kalan yerlerde tüm teknelerin deniz çatışmayı önlemek amacıyla taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler ile verecekleri işaretler ve tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için kullanacakları işaretler belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik ile tekneler ve gemiler Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan COLREG 72 Sözleşmesi’nde bulunan kurallara uymakla yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik ve COLREG 72 Sözleşmesinin metninin Türk gemilerinde bulundurulması ise zorunlu kılınmıştır.

Yazımızla ilgili daha çok bilgi almak için aşağıdaki irtibat bilgilerinden DNPartners ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.Kaynakça:

1-     12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete

2-     8258 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

 

 

 

Nazli OZKUL
Partner

P: 
+90 212 951 03 94
M: 
+90 507 604 23 25nazli@dn-partners.com 
Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:42 D:6 Şişli, İstanbul, Türkiye

www.dn-partners.com

 

Bengisu OTCU

Associate

bengisu@dn-partners.com

 

Muzaffer Emre BİNGÖL
Student  Intern

intern@dn-partners.com

   

 

 

This information is provided for your convenience and does not constitute legal advice. It is prepared for the general information of our clients and other interested persons. This should not be acted upon in any specific situation without appropriate legal advice and it may include links to websites other than the website. Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı has no responsibility for any websites other than its own and does not endorse the information, content, presentation, or accuracy, or make any warranty, express or implied, regarding any other website. This information is protected by copyright and may not be reproduced or translated without the prior written permission of Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı.

Bu doküman müvekkillerimize ve ilgili diğer kişilere genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu doküman kapsamında sağlanan bilgiler hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Herhangi bir durum için özel olarak bir hukuki tavsiye almaksızın yalnızca bu dokümanda yer alan bilgiler dikkate alınarak işlem yapılmamalıdır. Bu doküman web sitemiz dışındaki web sitelerine bağlantılar içerebilir. Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı'nın kendi web sitesi dışındaki web sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur ve diğer web sitelerinde yer alan bilgi, içerik veya sunumların doğruluğunu onaylamaz veya bunlar hakkında açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Bu doküman ve içeriği telif hakkı ile korunmaktadır ve Özkul Özkaya Avukatlık Ortaklığı'nın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya tercüme edilemez