İcra Satışlarında Uygulanacak Muhammen Bedele İlişkin Parasal Limitler Artırıldı

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ, 23.01.2024 tarihli ve 32438 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 01.02.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anılı değişiklik ile gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler şu şekilde artırılmıştır:

 

Mezkûr Kanun ve

Yönetmelikteki Parasal Limitler

1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak

 Parasal Limitler

Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli

500.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli

500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için

Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli

2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

Muhammen bedeli

2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

 


İlgili resmi gazete ilanına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240123-5.htm linkinden ulaşabilir, konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde DNPartners ekibine info@dn-partners.com'a e-posta atarak veya 0212 951 03 94 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.