SPK Halka Arzda Asgari Tutarları Artırdı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29.12.2023 tarihli 2023/82 sayılı Bülteni’nde, Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenlemeler ile mülga Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için tespit edilmiştir.

Düzenlemenin Getirdiği Yenilikler:

1. Halka arz edilecek şirketlerin halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin 400 milyon TL ‘nin altında olması halinde satılamayan payların tamamı, 400 milyon ile 800 milyon TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon TL ye kadar olan kısmının tamamı ve 400 milyon TL'yi aşan kısmın yarısı aracı kuruluşlar tarafından halka arz fiyatı üzerinden satın alınacaktır.

2.Halka arz edilecek şirketlerin halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin 500 milyon TL altında olması halinde bu payların %25‘i ortakların pay edinme hakkı kısıtlanarak satışa hazır olarak bekletilecek.

3.Halka arz edilecek şirketlerin son iki yıl finansal tablolarında aranan aktif malvarlığı ve satış hasılat tutarları 2024 yılı için artırıldı. 

Değişiklik Konusu Madde

2023 Yılı

2024 Yılı

·       VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 5. Maddesi: Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespitine ilişkin maddedir.

150.000.000 TL ve 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

400.000.000 TL ve 800.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

  • VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 9. Maddesi: Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespitine ilişkin maddedir.

 

231.903.989 TL olarak belirlenmiştir.

500.000.000 TL

olarak belirlenmiştir.

  • II-16.1 Sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8. Maddesi: Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespitine ilişkin maddedir.

750.000.000 TL ve 1.500.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Madde hükmünde başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar esas alındığından tarihler belirtildiği gibidir.

 

Bu değişiklikler 31 Aralık 2023’ ten sonra gerçekleşecek halka arzlar için geçerli olacaktır.  Bültene ulaşmak için  https://spk.gov.tr/data/658f25ff8f95db27604610b0/82-2023.pdf