Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişi

12.12.2023 tarih ve 32397 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2017/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile eklenen geçici madde hükmü ile 12.12.2023 tarihi itibariyle yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait teknelerin Türk Gemi Siciline kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi amacıyla liman başkanlıklarına yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu geçiş hükmünün ikinci fıkrasında ise geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri halen yürütülen başvuruların 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.

Değişikliğe ilişkin tebliğe lhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231212-35.htm linkinden ulaşılması mümkündür.

Konuyla ilişkili olarak ayrıntılı bilgi talep etmeniz durumunda tarafımızla info@dn-partners.com veya 0212 951 03 94 numarasından iletişime geçebilirsiniz.